โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวันเพ็ญ วาเลนทอฟสกี้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครู พนิดา สุภานาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1