โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ข่าวประชาสัมพันธ์
จำหน่ายกระเป๋านักเรียน โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก (อ่าน 169) 14 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ (อ่าน 301) 22 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 143) 22 มี.ค. 62
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (กำลังปรับปรุง) (อ่าน 156) 21 ก.พ. 62