โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ (อ่าน 246) 22 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 96) 22 มี.ค. 62
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (กำลังปรับปรุง) (อ่าน 108) 21 ก.พ. 62