โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 34) 12 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาคเรียนที่2/64 ปีที่3/2565 ฉบับที่ 5 (อ่าน 26) 12 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาคเรียนที่2/64 ปีที่3/2565 ฉบับที่ 4 (อ่าน 25) 12 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่241 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 25) 12 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่240 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 22) 12 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่239 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 21) 12 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่238 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 21) 12 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2565 (อ่าน 22) 12 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 (ประกาศลงวันที่ 3 มค 65) (อ่าน 38) 04 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่237 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 46) 27 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่236 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 49) 27 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่235 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 42) 27 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่234 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 44) 27 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 67) 24 ธ.ค. 64
แจ้งรับเอกสาร และรับงเินค่าอาหารกลางวัน 28 ธค 64 (อ่าน 51) 24 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่231 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 61) 20 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่230 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 55) 20 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่229 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 56) 20 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่228 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 50) 20 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่227 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 47) 15 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่228 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 48) 15 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่229 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 51) 15 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก ฉบับที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 59) 09 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่225 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 52) 09 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่224 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 50) 09 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่223 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 47) 09 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่222 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 46) 08 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่221 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 51) 08 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่220 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 44) 08 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่219 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 45) 08 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่218 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 50) 03 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่217 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 43) 03 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่207 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 51) 01 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่215 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 50) 01 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่214 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 48) 01 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่213 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 54) 01 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่212 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 46) 01 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่202 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 58) 25 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่201 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 53) 25 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่200 ภาคเรียนที่2/64 (อ่าน 58) 25 พ.ย. 64