โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
6 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ภาพกิจกรรม
1_66 สพป.กทม. ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 2566
1_66 สพป.กทม. ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 2566

LINK
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,09:47   อ่าน 36 ครั้ง